Výsledky vyhľadávania

 1. What is relationship marketing and how to use it to connect with your customers / aut. Veronika Johanesová, Jaromíra Vaňová
  Johanesová Veronika ; 064000  Vaňová Jaromíra ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 28, no. 46 (2020), s. 29-35
  relationship marketing CRM customer relationship
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Súčasný stav CRM v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Jakábová Martina ; M4000 
  Theory of management 5 : . s.112-116
  CRM podniky priemyselné
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Metódy hodnotenia úspešnosti CRM systémov v podnikoch
  Mišák Peter ; M190  Šujanová Jana ; M4000
  Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod . Roč. 5, č. 1 (2010), s.8-17
  CRM hodnotenie úspešnosti
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. CRM systémy ako podpora manažmentu vzťahov so zákazníkmi
  Vičíková Jaroslava ; M190  Szabó Peter ; M8700 Czifra Juraj ; M360
  Periodica Academica . Roč. V, č. 2 (2010), s.299-303
  CRM manažment riadenia vzťahov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Selected aspects of Customer Relationship Management
  Kajanová Jana ; R2020 
  Customer Relationship Management´08 : . s.65-69
  CRM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Uplatnenie CRM - riadenie vzťahov so zákazníkmi. Application of customer relationship management (CRM)
  Šrubařová Ružena ; M300  Kučerová Marta ; M4000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.149-154
  CRM zákazník
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok