Výsledky vyhľadávania

 1. Prieskum uplatňovania modelu CAF na vybraných univerzitách v Slovenskej republike = Research of exercitation of model CAF at the selected universities in Slovak Republic : Bakalárska práca
  Schwarz Michal  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 39 s Prílohy + 1 CD-ROM
  princíp komplexné manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality (TQM) vo vybraných organizáciách v SR = Research of using principles of Total Quality Management (TQM) in selected organizations in SR : Bakalárska práca
  Kupkovičová Daniela  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2008
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  komplexné manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality vo vybraných organizáciách = Research of application the Total Quality Management principles in chosen organizations : Bakalárska práca
  Hodulík Oto  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2008
  MTF ; . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  komplexné manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Aplikácia princípov komplexného manažérstva kvality vo verejnej a štátnej správe : Bakalárska práca
  Dubčák Matej  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2006
  MTF ; . - 39 s príl., 1 CD-ROM
  inžinierstvo kvality produkcie komplexné manažérstvo kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha