Výsledky vyhľadávania

 1. Elektromagnetické vlastnosti dvojrozmerne periodických štruktúr : dát. obhaj. 3.7.2014, č. ved. odb. 5-2-48
  Kajtár Gergely ; E060  Markoš Peter (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2014 ; Študijný program : 93 . - 100 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering numerical analysis numerická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94204
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. A contribution to analysis oh hightorque lowspeed step motor "Megatorque" = (Príspevok k analýze vysokokomentovaného nízkootáčkového krokového motora ("Megatorque") : Kand.diz.práca, Dát.obhaj. 05.03.1998, Č.ved.odb. 26-32-9
  Maga Dušan  Wagner Juraj (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1997
  FEI ; . - 89 s Autoref. 1997
  numerická analýza metóda konečných prvkov krokové motory silnoprúdová elektrotechnika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha