Výsledky vyhľadávania

 1. Optimization of chemical composition of ductile iron
  Pokusová Marcela ; J0070  Murgaš Marián
  Ductile Cast Iron : . s.276-282
  tvárna liatina formovacie zmesi ductile cast iron
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Úprava technologických vlastností CT zmesí prísadou metylsilanolátu sodného
  Murgaš Marián  Pokusová Marcela ; J0070
  Formovací materiály : . s.207-210
  formovacie zmesi vodné sklo mould mixtures water glass
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Mokrá regenerácia samotuhnúcich zmesí so spojivovým systémom na báze fenolformaldehydovej živice. The wet reclamation of the self hardening moulding mixtures with the phenolformaldehyde bonding system
  Adameková Zuzana ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  formovacie zmesi fenol
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Recyklovanie formovacích zmesí na báze sadra-anhydrid
  Belica Eugen ; M3000 
  Technologické inžinierstvo . Roč. 4, č. 1 (2007), s.107-108
  recyklovanie formovacie zmesi
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Vplyv formovacej zmesi na vlastnosti liatiny s guľôčkovým grafitom. Effect of molding mixture on ductile cast iron properties
  Pokusová Marcela ; M230  Murgaš Marián ; M230 Vozáriková Aneta ; M
  Quo vadis zlievarenstvo? : . s.11
  formovacie zmesi liatiny
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Vplyv formovacej zmesi na vlastnosti liatiny s guľôčkovým grafitom. Effect of molding mixture on ductile cast iron properties
  Pokusová Marcela ; M230  Murgaš Marián ; M230 Vozáriková Aneta ; M
  Acta Metallurgica Slovaca . Roč. 13, mimoriadne číslo 4 (2007), s.34-38
  formovacie zmesi liatiny
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Skúmanie technologických vlastností zlievarenských zmesí na báze živicových spojív. Study of technological properties of sand moulding mixtures on resin binding agents base
  Cíbiková Zuzana ; M250  Mäsiar Harold ; M
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.39-45
  formovacie zmesi
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Ovplyvnenie priedušnosti formovacej zmesi hrúbkou a zložením náteru. The influence of permeability moulding mixture to thickness layer and composition layer
  Šuba Roland ; M3000  Pokusa Anton ; M230 Tomašíková Lucia ; M230
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 10, č. 2-B (2006), s.435-438
  formovacie zmesi náterové hmoty
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Kinetika formovacích zmesí na báze sadra-anhydrid. The kinetics of moulding mixture based on plaster-anhydrite
  Belica Eugen ; M3000 
  Spolupráca 2004 Wspólpraca . s.299-304
  kinetika formovacie zmesi
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Použitie formovacích zmesí na báze sadra-anhydrid v technológii vytaviteľného vosku v umeleckom zlievarenstve. Using of the moulding plaster-anhydrite mixture for the lost wax technology in the art foundry
  Belica Eugen ; M3000 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.29-32
  formovacie zmesi zlievárenstvo umelecké
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok