Výsledky vyhľadávania

 1. Základy strojníctva : Učebné texty a praktiká
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004 . - 96 s
  ISBN 80-89066-78-X
  strojárstvo technické meranie
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 2. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů
  Mykiska Antonín 
  2. přepr. vyd
  Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2004 . - 206 s
  ISBN 80-01-02868-2
  strojárstvo manažment kvality spoľahlivosť systémov bezpečnosť systémov
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  kniha

  kniha

 3. Racionalizace výroby
  Zelenka Antonín  Preclík Vratislav
  1. vyd
  Praha : ČVUT, 2004 . - 132 s
  ISBN 80-01-02870-4
  strojárske podniky výrobné procesy racionalizácia strojárstvo
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2120
  kniha

  kniha

 4. Ekonomika rozvoja podniku : Návody na cvičenia / [aut.]Peter Sakál, Ondrej Strnád
  Sakál Peter ; M4000  Strnád Ondrej
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991 . - 144 s
  ISBN 80-227-0348-6
  strojárstvo ekonomika podniky strojárske
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5100
  kniha

  kniha

 5. Základy strojárstva : Zbierka konštrukčných príkladov / [aut.]Juraj Rusnák
  Rusnák Juraj ; M 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 158 s
  ISBN 80-227-0303-6
  strojárstvo príklady
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF24130
  kniha

  kniha

 6. Riadenie strojárskeho podniku / [aut.]Jozef Marko
  Marko Jozef ; M 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 206 s
  strojárstvo riadenie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF5100
  kniha

  kniha

 7. Automatizácia inžinierskych prác / [aut.]Ján Békés, Jozef Kováč, Jozef Vaský
  Kováč Jozef  Békés Ján ; M160 Vaský Jozef ; M6000
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 423 s
  ISBN 80-227-0225-0
  automatizácia strojárstvo
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF15110
  kniha

  kniha

 8. Základy strojárstva : Návody na cvičenia / [aut.]Juraj Rusnák, Marta Ulíková
  Rusnák Juraj ; M  Ulíková Marta
  1.vyd.
  Bratislava : Alfa, 1990 . - 136 s
  ISBN 80-05-00444-3
  strojárstvo návody
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4011120
  kniha

  kniha

 9. Automatizované systémy riadenia strojárskych podnikov / [aut.]Dušan Dobrovodský, Miloš Ceconík
  Ceconík Miloš ; M  Dobrovodský Dušan
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 148 s
  ISBN 80-227-0061-4
  ASR strojárstvo
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF6000
  kniha

  kniha

 10. Ekonomika a řízení strojírenství / [aut.]Václav Šoltýs, Aloisie Stachová
  Šoltýs Václav  Stachová Aloisie
  1.vyd.
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 1986 . - 396 s
  strojárstvo ekonomika
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha