Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 26  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stus12760 dzp^"
 1. Pracovné prostredie v hutníckej výrobe ferozliatin : Záverečná práca
  Jackulík Peter  Povalač Anton (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 90 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 2. Požiadavky na bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle STN 34 3100 v ZSE, š.p. : Záverečná práca
  Író Michal  Lipták Juraj (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 41 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 3. Preprava nebezpečných látok a zabezpečenie stanovišťa v prechodovej železničnej stanici : Záverečná práca
  Jakubec Štefan  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 43 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 4. Modelový projekt BOZP firmy ASA Slovensko, s.r.o. : Záverečná práca
  Jastrabíková Karolína ; M390  Polívka Ľudovít (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001 . - 61 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 5. Ochrana obyvateľstva v prípade mimoriadnej udalosti spôsobenej únikom nebezpečnej látky v Aquachemia, s.r.o., Žilina : Záverečná práca
  Golis Jozef  Košinár Pavel (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 59 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 6. Identifikácia nebezpečenstva pádov z výšok pri prácach na zariadeniach prenosových systémov v Slovenských telekomunikáciách : Záverečná práca
  Halová Edita  Brzáč Ľubomír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 59 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 7. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania : Záverečná práca
  Hromadová Anna  Oslanská Soňa (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 60 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 8. Organizácia bezpečnosti práce v Slovenskom plynárenskom priemysle, š.p., odštepný závod Bratislava : Záverečná práca
  Sobotová Beáta  Rybnikárová Helena (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 93 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 9. Zabezpečenie prevádzkyschopnosti určených technických a požiarnotechnických zariadení v rámci všeobecnej bezpečnosti ŽSR : Záverečná práca
  Iliť Boris  Kandráč Ján (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 61 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 10. Analýza rizík pri stavbe lodných objektov : Záverečná práca
  Csjernyik Ján  Hano Ondrej (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 71 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha