Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti tvorby osobných informačných systémov pre technológie povrchových úprav a obrábania
  Svetský Štefan ; M250  Moravčík Oliver ; M6000 Kleinedler Peter ; M250
  55. medzinárodná galvanická konferencia : . s.72-77
  informačné systémy technológie povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Možnosti využitia e-learningu v povrchových úpravách
  Svetský Štefan ; M250  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000
  54. Medzinárodná galvanická konferencia : . s.52-63
  e-learning povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Povrchové úpravy stavebných konštrukcií (alebo dá sa obmedziť šírenie dymu vo vybraných častiach budovy?)
  Mikolai Imrich ; V180 
  FIRECO 2011 : . s.401-410
  building constructions nehorľavý povrch povrchové úpravy stavebné konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Povrchové úpravy - Galvanická konferencia
  Svetský Štefan ; M250 
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 13, č. 7-8 (2009), s.83/13
  povrchové úpravy
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Finálna úprava povrchu presných odliatkov
  Podhorský Štefan ; M3000 
  Technologické inžinierstvo . Roč. 4, č. 1 (2007), s.81-82
  povrchové úpravy odliatky
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. BAT - najlepšia dostupná technika a povrchové úpravy
  Svetský Štefan ; M250 
  48. medzinárodná galvanická konferencia : . s.24-30
  povrchové úpravy technika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Povrchy a povrchové úpravy architektonického dedičstva ako predmet ochrany a obnovy
  Urlandová Andrea ; A3130 
  Vápno a vápenné technológie pri obnove pamiatok : . s.10-13
  reštaurovanie povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Nekonvenčná úprava funkčných povrchov vybraných strojových častí. Unconventional treatment of the function surfaces of the selected maschine parts
  Beleš Ladislav ; J130  Pokusová Marcela ; M230 Berta Igor ; J280 Nemček Milan
  Sborník mezinárodní XXXIX konference kateder častí a mechanizmů strojů : . s.23-26
  povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Nová technológia povrchových úprav
  Podhorský Štefan ; M3000  Púčik Vladimír ; M3000
  39.medzinárodná galvanická konferencia. 39th International Conference on Electrodeposited coatings : . s.124-129
  povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikačné aspekty technológie elektrolyticko-plazmovej úpravy povrchu
  Podhorský Štefan ; M3000  Púčik Vladimír ; M3000
  CO-MAT-TECH 95 : . s.251-254
  povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok