Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané tepelno-vlhkostné problémy okenných konštrukcií
  Palko Milan ; 010180  Palková Adela ; 010180
  OKNOviny . Roč. 11, č. 2 (2018), s. 25-28
  okno kondenzácia drevo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Windows energy labelling in winter and summer conditions in Slovakia
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  APABD 2018 : . CD-ROM, s. 128-131
  okno
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Optimálna poloha okna s izolačným dvojsklom v obvodovej stene bez tepelnej izolácie so zatepleným ostením z hľadiska lineárneho stratového súčiniteľa
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 21-27
  okno lineárny stratový súčiniteľ poloha
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Prevencia hygienických problémov v okolí pripojovacej škáry okna
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  OKNOviny . Roč. 10, č. 2 (2017), s. 7-8
  okno obvodová stena
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Výsledky merania tepelnoizolačných vlastností okna s vákuovým zasklením
  Jurigová Martina ; 010180  Szabó Daniel ; 010180 Chmúrny Ivan ; 010180
  Tepelná ochrana budov 2017. Quo vadis tepelná ochrana budov : . S. 135-138
  okno súčiniteľ prechodu tepla vákuové zasklenie meranie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Renovation of window constructions on the cultural monument building
  Vavrovič Boris ; 010180  Puškár Anton ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 400-407
  okno obnova zasklenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Optimálna poloha okna s izolačným dvojsklom z hľadiska kritickej vnútornej povrchovej teploty v obvodovej stene bez tepelnej izolácie so zatepleným ostením
  Menďan Rastislav ; 010180 
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 11-17
  okno vnútorná povrchová teplota
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Optimálna poloha okna z hľadiska kritickej vnútornej povrchovej teploty v obvodovej stene bez tepelnej izolácie
  Menďan Rastislav ; 010180 
  Almanach znalca . Roč. 16, č. 1 (2016), CD-ROM, s. 9-20
  okno vnútorná povrchová teplota
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Optimálna poloha okna z hľadiska lineárneho stratového súčiniteľa v obvodovej stene bez tepelnej izolácie
  Menďan Rastislav ; 010180 
  Almanach znalca . Roč. 16, č. 3 (2016), CD-ROM, s. 9-20
  okno lineárny stratový súčiniteľ
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Vývoj okien s vysoko izolačným vákuovaným skleným systémom
  Jurigová Martina ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 497-502
  okno prenos tepla súčiniteľ prechodu tepla vákuové zasklenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok