Výsledky vyhľadávania

 1. Konštrukčné riešenie zárubne a jej vplyv na nepriezvučnosť dverí
  Dlhý Dušan ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 277-281
  nepriezvučnosť dvere škára
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Door bottom joint design and its influence on sound transmission of the door
  Dlhý Dušan ; V180  Minarovičová Katarína ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 899, (2014), s. 487-490
  acoustics akustika door dvere joint tesnenie
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Types of doors and its impact on airborne sound insulation
  Dlhý Dušan ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 225-228
  acoustics akustika door dvere sound insulation zvuková izolácia
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Spôsoby úprav vstupných dverí z hľadiska zvýšenia nepriezvučnosti
  Dlhý Dušan ; V180 
  Advanced Building Construction and Materials 2014 : . CD-ROM, s. 157-161
  stavebná akustika dvere
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Doorsill gap and its influence on sound transmission of the door
  Dlhý Dušan ; V180  Minarovičová Katarína ; V180
  enviBUILD Buildings and environment 2013 : . s.CD-ROM, p.460-463
  acoustics akustika door dvere sound insulation zvuková izolácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Results of the analysis of the acoustical quality of doors on the basis of wood
  Dlhý Dušan ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.25-29
  acoustics akustika door dvere sound insulation zvuková izolácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Deficiencies of Renovated Apartment Buildings Entrances
  Minarovičová Katarína ; V180  Dlhý Dušan ; V180
  Budovy a prostředí 2012 [elektronický zdroj] : . s.84-87
  apartment houses door dvere entrance obytná budova vstupný priestor
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Keď ide o bezpečnosť, ide takmer o všetko
  Benkovičová Lucia ; A2120 
  Môj dom . Roč.13, č.8 (2012), s.104-107
  architektúra bezpečnosť kriminalita dvere
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Riešenie vstupných priestorov ako súčasť obnovy bytových domov
  Minarovičová Katarína ; V180 
  Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : . s.311-314
  bytový dom door dvere entrance residential architecture vstupný priestor
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - monografia
  článok

  článok

 10. Acoustical Analysis of Wooden Doors
  Dlhý Dušan ; V180 
  35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder pozemních staveb České a Slovenské republiky : . s.49-52
  acoustics akustika doors drevo dvere wood
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok