Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení pre rozvoj výskumu trhu v SPP, a.s. Bratislava = The suggestion of measures for development the marketing research in SPP, a.s. Bratislava : Bakalárska práca
  Marcišová Martina  Bilčík Alexander (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Využitie propagačnej stratégie v SPIN-SK, s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Chovanec Ján  Lenhardt Ján (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment reklama vzťahy so zákazníkmi propagačná stratégia podpora predaja
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Budovanie systému CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) : Bakalárska práca
  Mišák Peter ; M190  Pavlendová Gabriela (XXX) ; V240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005 . - 53 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Budovanie systému CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) : Bakalárska práca
  Šturdík Tomáš  Pavlendová Gabriela (XXX) ; V240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v organizácii so zavedeným systémom manažérstva kvality : Bakalárska práca
  Véber Andrej  Kučerová Marta (XXX) ; M4000
  2003 : STU v Bratislave MtF KIK, 2003
  MTF ; . - 47 s
  inžinierstvo kvality produkcie manažment kvality vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha