Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba, resp. zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia v spol. s r.o. KROMBERG SCHUBERT Kolárovo : Bakalárska práca
  Haverlová Monika  Burcl Rudolf (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 44 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačná štruktúra
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Tvorba systému personálneho marketingu v spol. s.r.o. Fountec Slovakia, Sereď : Bakalárska práca
  Staník Miroslav  Bilčík Alexander (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh programu personálnej a sociálnej práce v podniku Power-one, s.r.o. Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Kunertová Monika  Hatiar Karol (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personálna práca sociálna práca
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Marketingová stratégia a jej miesto v riadení podniku ELEKTROPLAST, v.d. Prešov : Bakalárska práca
  Rozmanová Katarína  Karkusová Zuzana (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment strategický marketing
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Metodika budovania osobnej kariéry zamestnanca : Bakalárska práca
  Rajčová Alexandra  Baláž Peter (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment osobná kariéra profesijná kariéra
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému plánovania potreby nových zamestnancov v podniku EVPÚ-ZVS, a.s. Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Stránsky Patrik  Hrablik Chovanová Henrieta (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 48 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Marketingová stratégia a jej miesto v riadení Železiarní Podbrezová, a.s. : Bakalárska práca
  Ryšavá Adriana  Molnárová Dagmar (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 70 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment strategický marketing
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Identifikácia a analýza potrieb vzdelávania zametnancov v podnikateľských subjektoch : Bakalárska práca
  Rohoň Miloš  Krelová Katarína (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 53 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zdroje financovania obstarania majetku v podniku BOHUŠ, s.r.o. Hronec : Bakalárska práca
  Račáková Diana  Ševčíková Ľudmila (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment financovanie podniku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh uplatnenia metódy FMEA pre zlepšenie kvality výrobkov firmy v podniku SYLEX, s.r.o., s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Pokrývková Iveta  Horňák František (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment FMEA kvalita výrobkov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha