Výsledky vyhľadávania

 1. Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
  Kalužová Martina ; M  Harangozó Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 85s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98457
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie bezpečnosti na oddelení logistiky vo výrobnom závode
  Švehla Martin ; M  Szabová Zuzana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 75s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98583
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v odbore Mechanik špecialista automobilovej výroby
  Szabová Mária  Harangozó Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bezpečnostné značky BOZP osobné ochranné pracovné prostriedky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90035
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza podmienok bezpečnosti práce v sklárni RONA, a.s.
  Holíčková Miroslava  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89858
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu vo vybranej prevádzke podniku ŽOS Trnava, a. s. Trnava = Proposal of ergonomics program initiation in selected operation of enterprise ŽOS Trnava, Inc. Trnava : Diplomová práca
  Královičová Jana  Hatiar Karol (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 76 s Prílohy, 1 CD-ROM
  BOZP ergonómia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv pracovných činností na vyhradených technických zariadeniach v oprávnenej organizácii na bezpečnosť pri práci = The impact of the dedicated technical facilities in the beneficiary organization for safety : Diplomová práca
  Klačová Tatiana  Balog Karol (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 133 s 1 CD-ROM
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zavádzanie systému BOZP v Technických službách mesta Zlaté Moravce = Introduction system of safety and health protection at work in the company Technical services of the town Zlate Moravce : Diplomová práca
  Vasiľová Jana  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Bezpečnostné aspekty prepravy tovaru vo firme Granex Slovakia s.r.o. = Safety aspects of product transport in Granex company : Diplomová práca
  Oravec Peter  Kuracina Richard (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Chemické faktory v poľnohospodárstve = Chemical factors in agriculture : Diplomová práca
  Tajboš Michal  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zlepšenia kvality bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku Západoslovenská energetika, a.s. = The proposal improvements qualities Safety and Health protectionat Work in the Corporation Západoslovenská energetika a.s. : Diplomová práca
  Kišš Ladislav  Šantavá Renáta (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha