Výsledky vyhľadávania

 1. Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku
  Kalužová Martina ; M  Harangozó Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 85s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98457
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie bezpečnosti na oddelení logistiky vo výrobnom závode
  Švehla Martin ; M  Szabová Zuzana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 75s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98583
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Analýza podmienok bezpečnosti práce v sklárni RONA, a.s.
  Holíčková Miroslava  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety BOZP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89858
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Komplexné posúdenie úrovne bezpečnosti v odbore Mechanik špecialista automobilovej výroby
  Szabová Mária  Harangozó Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety bezpečnostné značky BOZP osobné ochranné pracovné prostriedky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90035
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci = The usage of information and communication means in the educational process of labour protection : Diplomová práca
  Lacho Róbert  Oujezdský Drahomír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 75 s Prílohy + 1 CD-ROM
  BOZP informačné technológie komunikačné technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh riešenia iniciácie ergonomického programu vo vybranej prevádzke podniku ŽOS Trnava, a. s. Trnava = Proposal of ergonomics program initiation in selected operation of enterprise ŽOS Trnava, Inc. Trnava : Diplomová práca
  Královičová Jana  Hatiar Karol (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 76 s Prílohy, 1 CD-ROM
  BOZP ergonómia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Chemické faktory v poľnohospodárstve = Chemical factors in agriculture : Diplomová práca
  Tajboš Michal  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh zlepšenia kvality bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku Západoslovenská energetika, a.s. = The proposal improvements qualities Safety and Health protectionat Work in the Corporation Západoslovenská energetika a.s. : Diplomová práca
  Kišš Ladislav  Šantavá Renáta (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza súčasného stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Autoškole Dopravný podnik a.s., Bratislava = Analysis present state of safety and health protection at work in Driving school Dopravný podnik a.s., Bratislava : Diplomová práca
  Kollár Ladislav  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  BOZP
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci = Safety and keeping the health in work process : Diplomová práca
  Švrlová Nadežda  Hlavatý Rastislav (xxx) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 62 s Prílohy + 1 CD-ROM
  BOZP požiarna ochrana pracovné úrazy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha