Výsledky vyhľadávania

 1. Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám : STN EN 388 (83 2345). September 2017
  Bratislava ÚNMS 2017 . - 28 s.
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 2. Ochranné odevy proti teplu a plameňu : stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku plameňa : STN EN ISO 9151 (83 2744) : júl 2017
  Bratislava ÚNMS 2017 . - 16 s.
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 3. Ochranné odevy : ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda. Určovanie prestupu kontaktného tepla cez ochranné odevy alebo materiály. Časť 1: Kontaktné teplo produkované zahrievaným cylindrom : STN EN ISO 12127-1 (92 0302) : máj 2016
  Bratislava ÚNMS 2016
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 4. Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. STN 83 3000. OHSAS 18001 : Požiadavky. Október 2009
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2009 . - 28 s
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 5. Ochranné rukavice pre hasičov : (Konsolidovaný text). Oprava AC. STN EN 659+A1/AC (83 2327). December 2009
  Bratislava SÚTN 2009 . - 4 s.
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. STN 83 3000. OHSAS 18001 : Požiadavky. April 2008
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008 . - 28 s
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 7. Ochranné odevy proti teplu a plameňu : určovanie prestupu kontaktného tepla cez ochranné odevy alebo materiály : časť 2: Skúšobná metóda využívajúca kontaktné teplo vytvorené padajúcimi valčekmi : STN EN ISO 12127-2 (83 2758) : jún 2008
  Bratislava SÚTN 2008 . - 16 s.
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 8. Ochranné rukavice pre hasičov : laboratórne skúšobné metódy a funkčné požiadavky. STN ISO 15383 (83 2349). Január 2006
  Bratislava SÚTN 2006 . - 28 s.
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu : ČSN EN ISO 6942 (83 2744) : leden 2003
  Praha ČNI 2003 . - 16 s.
  BOZP
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha