Výsledky vyhľadávania

 1. Tlakové preťaženia potrubí / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Plyn : . Roč. 96, č. 11-12 (2016), s. 266-273
  únava materiálu fatigue damage potrubie pipe
  článok z periodika
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analysis of the exhaust tract of the turbocompressor loaded by high temperature
  Magura Martin ; V190 
  Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil Engineering Series . Vol. 13, No. 2 (2013), s. 73-82
  fatigue analysis teplotné napätie thermal stress únava materiálu
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Zhodnotenie vybraných charakteristík nízkoteplotných asfaltových zmesí
  Štefunková Silvia ; V120  Souček Václav Vavřička Jiří Žák Josef
  Energetická náročnosť a úspory energie pri stavbe ciest a diaľnic : . s.82-87
  crack propagation fatigue nízkoteplotná asfaltová zmes stiffness modulus šírenie trhlín tuhosť únava materiálu warm mix asphalt
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analýza súčiastok poškodených únavou materiálu
  Hazlinger Marián ; M1000  Moravčík Roman ; M1000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.45-50
  únava materiálu lomová plocha fraktografia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Výuka únavy Katedrou materiálového inžinierstva na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  Martinkovič Maroš ; M130  Žúbor Peter ; M130
  Letná škola únavy materiálov '2006 : . s.204-207
  materiálové inžinierstvo únava materiálu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok