Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh stokovej siete v obci Modrany
  Baďura Jerguš ; V  Stanko Štefan (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo sewer system sewage stoková sieť kanalizačné potrubie odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79779
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. kniha

  kniha

 3. Čistiareň odpadových vôd obcí Dlhé nad Cirochou a Modra nad Cirochou
  Štofík Peter ; J  Dzianik František (škol.) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  procesná a environmentálna technika Process and Environmental Engineering waste water odpadové vody aktivovaný kal
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73916
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Riadenie čistenia a neutralizácie odpadových vôd
  Jankovič Lukáš ; E  Murgaš Ján (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 49 s
  priemyselná informatika evaporator control riadenie waste water automatizácia Aplikovaná informatika odpadové vody čistenie odpadových vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56670
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie účinnosti ČOV vo firme Rajo Bratislava = Efficiency assessment of sewage clarification plant at the RAJO a.s. : Bakalárska práca
  Szabová Judita  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Štúdium alternatívnych možností čistenia odpadových vôd = Study of alternative possibilities of waste water cleaning : Bakalárska práca
  Hanzelová Adriana ; M5000  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 90 s 1 CD-ROM
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zhodnotenie účinnosti čistiarne odpadových vôd Slovnaft = Efficiency of waste water treatment plant Slovnaft : Bakalárska práca
  Tóthová Karin  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 42 s 1 CD-ROM
  odpadové vody čistiareň odpadových vôd
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Odpadové vody z potravinárskeho (Waste water treatment in food industry) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Sotulářová Barbora ; J0040  Dzianik František (xxx) ; J0040 Chriašteľ Ladislav (opon.) ; J0040
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 53 s
  odpadové vody potravinársky priemysel kvapalné odpady waste water food industry liquid wastes
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Štúdium využitia čistiarenského kalu ako energetického zdroja = The study of the utilizing of the waste sediment as source of power : Bakalárska práca
  Duda Martin  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  odpadové vody čistiarenský kal ČOV
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd netradičnými sorbentmi = Removing of trace metals from sevage water by nontraditional sorbents : Bakalárska práca
  Beluská Miroslava ; M5000  Gerulová Kristína (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007 . - 46 s 1 CD-ROM
  odpadové vody
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha