Výsledky vyhľadávania

 1. Skvalitnenie vysokoškolského štúdia pomocou ESF. Improvement of university study quality with help of ESF
  Hambalík Alexander ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.56-59
  štúdium vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stredoškolské vzdelanie a jeho súvislosť s úspešnosťou štúdia a so záujmom o štúdium na technických univerzitách. Secondary school education and its relation to students successfulness and interest in study at technical universities
  Kaššáková Viera ; M240  Kozík Tomáš
  Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti . s.130-152
  vzdelanie stredoškolské štúdium vysokoškolské
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Odborná jazyková príprava v technických odboroch vysokoškolského štúdia. Profesional Language Training in Technical Branches of University Study
  Miština Juraj ; M330  Kozík Tomáš
  Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti . s.320-340
  príprava jazyková štúdium vysokoškolské
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Ako dosiahnuť zvýšenie záujmu o štúdium na vysokých školách technického zamerania
  Kaššáková Viera ; M240  Kozík Tomáš
  Vzájomná informovanosť cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti : . s.31-35
  štúdium vysokoškolské technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Interné hodnotenie štúdia na MtF STU. Intern course evaluation at the MtF STU
  Kostelník Ján ; M220  Koláriková Helena ; M220
  CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : . s.543-546
  štúdium vysokoškolské interné hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. K výučbe predmetov dotvárajúcich univerzitný charakter štúdia na STU
  Kostelník Ján ; M220  Koláriková Helena ; M220
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.61-66
  štúdium vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. K vybraným aspektom štúdia na STU v Bratislave. Particular aspects of study at the Slovak University of Technology
  Kostelník Ján ; M220  Koláriková Helena ; M220
  Aula . Roč. 8, č. 4 (2000), s.93-99
  štúdium vysokoškolské
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok