Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasnosť doktorandského štúdia na Slovensku
  Kalužný Ján ; M240 
  Transfer poznatkov Transpoz II: Uplatnenie mladých vedeckých pracovníkov vo vede a praxi . s.14-24
  štúdium doktorandské
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Súčasnosť a perspektívy doktorandského štúdia v teórii vyučovania technických odborných predmetov
  Driensky Dušan ; M220 
  Vzájomná informovanosť cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti : . s.6-10
  štúdium doktorandské
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Doktorandské štúdium inžinierov v teórii vyučovania odborných technických predmetov. Training of scientific workers in theory of education of technical subjects
  Driensky Dušan ; M220 
  Vzájomná informovanosť - cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti a ŠVOUČ : . s.5-11
  technické vzdelávanie štúdium doktorandské
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok