Výsledky vyhľadávania

 1. Prečo podniky na Slovensku neinvestujú do inovácií?
  Hrašková Dagmar  Chodasová Zuzana ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.16-21
  krízový manažment Management rizikový podniková stratégia Inovation management crisis strategy of company
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh riadenia stavebnej firmy v podmienkach globalizácie
  Jankovichová Eva ; V270 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.60-63
  company strategy economic globalization economical growth and development ekonomická globalizácia ekonomický rast a rozvoj key processes kľúčové procesy podniková stratégia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Vplyv globalizácie na konkurencieschopnosť stavebných firiem na Slovensku
  Jankovichová Eva ; V270 
  CzechSTAV 2010 : . s.151-155
  company strategy construction production economical growth and development ekonomický rast a rozvoj globalization conditions podmienky globalizácie podniková stratégia stavebná produkcia
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Aktuálne manažérske metódy v teórii a v praxi
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  Ekonomické znalosti pro tržní praxi : . s.10 s
  podniková stratégia
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Inovačné prístupy vo vnútropodnikovom riadení stavebných podnikov
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi=Actual manager´s trends in theory and praxis . s.180-185
  podniková stratégia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Inovácie v riadení podnikateľských subjektov
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  70 rokov SvF STU : . s.5 s
  podniková stratégia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Podniková stratégia
  Sakál Peter ; M4000 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.117-137
  podniková stratégia
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 8. Potreba osobnosti a podnikových stratégií pre ekonomický rozvoj v podmienkach regiónov
  Lešinský Ján ; J230 
  Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v automobilovom priemysle. A2C_SK : . s.14
  export regióny podniková stratégia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Podniková stratégia
  Bestvinová Viera ; M4000 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.251-254
  podniková stratégia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok