Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na čiastiarňach odpadových vôd
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Možnosti zhodnocovania reštauračných odpadov pre produkciu bioplynu
  Kubaská Miroslava ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Bodík Igor ; C6290
  2010
  biomasa bioplyn odpad obnoviteľné zdroje energie
  XXX
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Feasibilities of anaerobic digestion of agricultural and food-processing industry wastes
  Lazor Michal ; C6290  Hutňan Miroslav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Sedláček Stanislav ; C6290
  2010 . - 1 s
  anaeróbna fermentácia bioplyn
  XXX
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Reštauračné odpady a ich potenciál pri produkcii bioplynu na ČOV
  Bodík Igor ; C6290  Sedláček Stanislav ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010
  kuchynské odpady bioplyn kaly
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Možnosti zvýšenia produkcie bioplynu pomocou predúpravy sena a lístia využitím drevokazných húb
  Mackuľak Tomáš ; C6290  Prousek Josef ; C6290 Kubaská Miroslava ; C6290
  2010 . - 8 s
  kuchynské odpady bioplyn komunálne ČOV
  XXX
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok