Výsledky vyhľadávania

 1. 82. výročný míting, Bali - Indonézia, 2014
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [8] s.
  ICOLD priehrada bezpečnostný manažment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 2. 81. výročný míting, Seattle - USA, 2013
  Minárik Marián ; V150  Bednárová Emília ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [5] s.
  ICOLD bezpečnostný manažment priehrada
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnostný manažment. Safety management
  Lošák Gabriel ; M390  Turňová Zuzana ; M5000
  Akademická Dubnica 2004 : . s.325-326
  bezpečnostný manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Úlohy bezpečnostného manažmentu v priemyselnom podniku
  Sabo Milan ; M390 
  Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisícročia : . s.235-239
  bezpečnostný manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok