Výsledky vyhľadávania

 1. Samovznietenie termicky namáhaných olejov
  Tibenská Lenka  Hrušovský Ivan (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety samovznietenie rastlinné oleje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90265
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv prípravy skúšobnej vzorky na teplotu samozahrievania : Diplomová práca
  Horváthová Daniela  Chrebet Tomáš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 66
  samovznietenie integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75505
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv teploty na samovznietenie pórovitých materiálov znečistených horľavými kvapalinami
  Ďureje Jozef  Balog Karol (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  temperature samovznietenie teplota kvapalina
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75598
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv znečistenia na samovznietenie motorových olejov
  Trnovský Martin  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  samovznietenie motor oil motorový olej
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75615
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv fermeže na proces tepelného samovznietenia bavlny = Influence of varnishes on the process of cotton self-ignition of cotton : Diplomová práca
  Hrušovský Ivan  Balog Karol (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 79 s 1 CD-ROM
  samovznietenie termálna explózia exotermická reakcia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zdroje zapálenia a samovznietenia v priemysle v bežnom živote = The sources of ignition and self-inflammation in industry and everyday life : Diplomová práca
  Lyžičiar Radoslav (xxx)  Kuracina Richard (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  samovznietenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Stanovenie sklonu samovznietenia horľavých kvapalín MACKEY testom = Allocation of incline self-inflammation flammable liquids by Mackey test : Diplomová práca
  Galgoci Marek  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  samovznietenie horľavé kvapaliny
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Štúdium retardačných úprav na horenie lignocelulózových materiálov = Study of retard adaptations for combustion of lingo cellulose materials : Diplomová práca
  Greguš Róbert  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 57 s 1 CD-ROM
  požiarno-technické charakteristiky materiálov horenie samovznietenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Stanovenie minimálnej teploty vznietenia vybraných drevných prachov : Diplomová práca
  Vandák Roman  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia samovznietenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Stanovenie teploty vznietenia vybraných polymérnych materiálov : Diplomová práca
  Magyarová Erika  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 102 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia samovznietenie teplota vznietenia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha