Výsledky vyhľadávania

 1. Handbook of Information and communication security / Ed.: Stavroulakis, P., Stamp, M.
  Stavroulakis Peter (ed.)  Stamp Mark (ed.)
  Berlin : Springer Verlag London, 2010 . - 867 s
  zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Information security. 12th International conference. ISC 2008 : Proceedings. Pisa, Italy. 7.- 9. Sep. 2009 / Ed.: Samarati, P. et al.
  Samarati Pierangela (ed.)  Yung Moti (ed.) Martinelli Fabio (ed.) Ardagna Claudio A. (ed.)
  Berlin : Springer Verlag, 2009 . - 508 s
  ISBN 978-3-642-04473-1
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Critical Information Infrastructures Security. CRITIS 2008 : Third International Workshop. Rome Italy, 13.- 15. Oct. 2008 / Ed.: Setola, R., Geretshuber, S.
  Setola Roberto (ed.)  Geretshuber Stefan (ed.)
  Berlin : Springer Verlag London, 2009 . - 396 s
  ISBN 978-3-642-03551-7
  kritické informácie ochrana informácií zabezpečenie dát ochrana dát
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Global Security, Safety, and Sustainability / Ed.: Jahankhani, H. et al.
  Jahankhani Hamid (ed.)  Hessami Ali G. (ed.) Hsu Feng (ed.)
  Berlin : Springer Verlag London, 2009 . - 240 s
  ISBN 978-3-642-04061-0
  informačná bezpečnosť zabezpečovacie systémy zabezpečenie dát udržateľnosť
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Security protocols. 14th international workshop : Cambridge, UK. 27.- 29. March. 2006, Revised Selected Papers / Zost.: Christianson, Bruce a kol.
  Christianson Bruce (zost.)  Crispo Bruno (zost.) Malcom James A. (zost.) Roe Michael (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2009 . - 285 s
  ISBN 978-3-642-04903-3
  komunikačné protokoly ochrana dát zabezpečenie dát
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Information security and cryptology. Revised Selected Papers : 4th international conference, Inscrapt 2008. China, Beijing 14.- 17. Dec. 2008 / Ed.: Yung, M.. et al.
  Yung Moti (ed.)  Peng Liu (ed.) Lin Dongdai (ed.)
  Berlin : Springer Verlag, 2009 . - 437 s
  ISBN 978-3-642-01439-0
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Advances in Security Technology : International Conference, SecTech 2008, and Its Special Sessions. Sanya, hainan Island, China, December 2008. Revised Selected Papers / Ed.: Kim, H-k. et a.
  Kim Haeng-Kon (ed.)  Kim Tai-hoon (ed.) Kiumi Akingbehin (ed.)
  Berlin : Springer Verlag London, 2009 . - 159 s
  ISBN 978-3-642-10239-4
  zabezpečenie dát ochrana dát počítačové siete internet World Wide Web riadenie prístupu autentifikácia komunikačné protokoly verejné kľúčovacie systémy elektronické platby kryptosystémy SSL TLS
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Information security. 11th International conference. ISC 2008 : Proceedings. Taipei, Taiwan. 15.- 18. Sep. 2008 / Ed.: Wu, T.-Ch. et al.
  Wu Tzong-Chen (ed.)  Lei Chin-Laung (ed.) Rijmen Vincent (ed.) Lee Der-Tsai (ed.)
  Berlin : Springer Verlag, 2008 . - 504 s
  ISBN 978-3-540-85884-3
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
  Warsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
  komunikačné siete komunikačné systémy mobilné telekomunikačné systémy spracovanie obrazu kódovanie obrazov kódovanie reči ochrana dát zabezpečenie dát internet multimédiá dištančné vzdelávanie modelovanie simulácia satelitné systémy
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 10. Information security. 10th International conference. ISC 2007 : Proceedings. Valparaíso, Chile. 9.- 12. Oct. 2007 / Ed.: Garay, J.A. a i.
  Garay Juan A. (zost.)  Lenstra Arjen K. (zost.) Mambo Masahiro (zost.) Peralta René (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2007 . - 436 s
  ISBN 978-3-540-75495-4
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha