Výsledky vyhľadávania

 1. Komunikácia ako významný determinant konkurencieschopnosti podniku / Zdenko Stacho, Katarína Stachová, Martina Grófová
  Stacho Zdenko  Stachová Katarína Grófová Martina
  Rozwój potencjalu ludzkiego : . S. 99-106
  komunikácia inovácie konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Vplyv inovácií na konkurencieschopnosť stavebných firiem
  Jankovichová Eva ; 010270  Ščepka Miroslav ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 4, iss. 2 (2018), online, s. 75-80
  konkurencieschopnosť competitiveness podnikateľské prostredie business environment inovačné aktivity innovation activity
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Indicators of profitability versus the company´s environmental policy / aut. Zuzana Tekulová, Marián Králik, Zuzana Chodasová
  Tekulová Zuzana ; 020070  Králik Marián ; 020070 Chodasová Zuzana ; 902021
  TOP 2016 : . S. 85
  indicators of profitability konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Metodika personálneho plánovania ako predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov / aut. Kristína Koltnerová
  Koltnerová Kristína ; M4000 
  MMK 2015. 6. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : . online, s. 31-39
  priemyselný podnik konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 5. Hodnotenie udržateľnej globálnej konkurencieschopnosti pri tvorbe stratégie priemyselných podnikov na Slovensku / aut. Jana Šnircová, Helena Fidlerová, Lucia Božiková
  Šnircová Jana ; M4000  Fidlerová Helena ; M4000 Božiková Lucia ; M4000
  Management of manufacturing systems 2015 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s.151-158
  udržateľný rozvoj konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Vymedzenie pojmu konkurencieschopnosť a udržateľná konkurencieschopnosť
  Božiková Lucia ; M4000 
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 283-319
  konkurencieschopnosť
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276618
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 7. Zavádzanie environmentálnych manažérskych systémov ako nástroja konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
  Králiková Ružena  Rusko Miroslav ; M5000
  Globálne existenciálne riziká 2013 : . s. 135-140
  environment manažérske systémy konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Finančné aspekty hodnotenia inovačného potenciálu podniku
  Bondareva Irina ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 4, č. 2 (2012), s.117-128
  konkurencieschopnosť inovačná kapacita finančná stabilita podniku competitiveness innovation capacity financial stability of enterprise
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Proinovačné prostredie a udržateľný ekonomický rast SR
  Zajko Marián ; R2020 
  Pohľady na ekonomiku Slovenska 2012 : . s.92-102
  innovation process konkurencieschopnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. The position of Slovakia in competitiveness ranking - the causes, impacts and prospects
  Stredná Lucia ; R2020  Zúbková Mária ; R2020
  Business, management and education . Vol. 10, No. 1 (2012), s.38-49
  konkurencieschopnosť udržateľný rozvoj competitiveness
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok