Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti využitia počítača pri navrhovaní technologického postupu pretlačovania : Bakalárska práca
  Beňová Martina  Sobota Róbert (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  extrusion pridržiavač pretlačovanie výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62138
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Nekonvenčné spôsoby pretlačovania
  Horváth Martin  Sobota Róbert (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies hydrostatic extrusion pretlačovanie extrusion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47210
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výroba skrutiek pretlačovaním = The production of the screws by extrusion : Bakalárska práca
  Kučerák Patrik  Košťálová Miroslava (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  pretlačovanie objemové tvárnenie skrutky
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Posudzovanie vhodnosti materiálov pre nástroje na pretlačovanie = Determining the suitability of materials for overprinting : Bakalárska práca
  Dvořák Ľubomír  Sobota Róbert (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Význam simulačných programov pre rozvoj technológie pretlačovania = Usage of simulation programs for extrusion process : Bakalárska práca
  Ševčík Marcel  Sobota Róbert (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 55 s
  objemové tvárnenie pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Analýza technologických podmienok pri pretlačovaní kovov = Analysis of technological conditions during metal extrusion : Bakalárska práca
  Šurina Stanislav  Sobota Róbert (XXX) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007
  MTF ; . - 40 s 1 CD-ROM
  tvárnenie pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Tvárniteľnosť a odpory hliníka a medi : Bakalárska práca
  Psota Ľubomír  Polák Karol (XXX) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 47 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby hliník hliníkové zliatiny meď odporníky pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vplyv dopredného pretlačovania na vlastnosti Al práškov : Bakalárska práca
  Baboľ Marek  Mutišová Ľubica (XXX) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2005
  MTF ; . - 49 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby tvárnenie kovové prášky pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha