Výsledky vyhľadávania

 1. Stanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí
  Stasselová Silvia (prekl.) ; V680 
  Knižnica . Roč. 11, č. 4 (2010), s.11-13
  autorské práva digitálne prostredie zdieľanie informačných zdrojov vypožičiavanie copyright digital environment information resource sharing lending knižnica library
  článok z periodika
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok