Výsledky vyhľadávania

 1. Using of AOP process for phenol removal from wastewater
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . CD-ROM, s.89-92
  fenol ozonizácia červený kal
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Mokrá regenerácia samotuhnúcich zmesí so spojivovým systémom na báze fenolformaldehydovej živice. The wet reclamation of the self hardening moulding mixtures with the phenolformaldehyde bonding system
  Adameková Zuzana ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  formovacie zmesi fenol
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Monitorovanie fenolu v odpadových vodách metódou HPLC. The monitoring of phenol in waste waters using HPLC
  Soldán Maroš ; M5000 
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : . s.97-101
  odpadové vody fenol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Úprava odpadových vôd s obsahom fenolových látok. Modification of waste water with contents of phenol
  Michalíková Anna ; M5000  Soldánová Zuzana ; M390
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : . s.103-107
  odpadové vody fenol
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok