Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita vody. STN 75 7535. TNI CEN ISO/TR 15462 : Výber skúšok biodegradability. 1.4.2010
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010 . - 21 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Kvalita vody. STN 75 7539. EN ISO 14593 : Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických látok vo vodnom prostredí. Metóda analýzy uvoľneného anorganického uhlíka v uzavretých nádobách (skúška CO2 headspace). Marec 2006
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006 . - 20 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 3. Kvalita vody. STN 75 7471. EN ISO 18412 : Stanovenie chrómu(VI). Fotometrická metóda pre málo znečistené vody. December 2006
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2006 . - 12 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 4. Kvalita vody. STN 75 7531. EN ISO 9562 : Stanovenie adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX). September 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 24 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Kvalita vody. STN 75 7371. ISO 10523 : Stanovenie pH. August 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 16 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 6. Kvalita vody. STN 75 7548. EN ISO 11733 : Stanovenie eliminácie a biodegradability organických zlúčenín vo vodnom prostredí. Simulačná skúška s aktivovaným kalom. Október 2005
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2005 . - 32 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Kvalita vody. STN P 75 7032. ENV ISO 13530 : Príručka riadenia analytickej kvality pri analýzach vody. August 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 72 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 8. Kvalita vody. STN 75 7460. EN ISO 7393-1 : Stanovenie voľného chlóru a celkového chlóru. Časť 1: Odmerná metóda s N, N-dietyl-1,4-fenyléndiamínom. August 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 16 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 9. Kvalita vody. STN 75 7541. EN ISO 9888 : Hodnotenie úplnej aeróbnej biodegradability organických zlúčenín vo vodnom prostredí. Statická skúška (Zahnova-Wellensova metóda). Júl 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 16 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 10. Kvalita vody. STN 75 7369. EN I1899-1 : Stanovenie biochemickej spotreby kyslíka po n dňoch (BSKn). Časť 1: Zrieďovacia a očkovacia metóda s prídavkom alyltiomočoviny. November 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 20 s
  kvalita vody
  normy
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha