Výsledky vyhľadávania

 1. Skryté rezervy firiem ...a ich využitie
  Briatka Peter ; 010270  Olšová Jana ; 010270 (rec.) Procházka David Anthony (rec.) Matoušková Eva
  1. vyd.
  Prešov : D.A.H., 2016 . - 86 s.
  ISBN 978-80-89682-12-6
  rezerva firma manažment kvalita strategické riadenie reserve company management quality strategic management
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Quality management in construction
  Gašparík Jozef ; V270  Somorová Viera (rec.) ; V270 Szalayová Sylvia (rec.) ; V270
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2014 . - 116 s.
  ISBN 978-80-263-0789-1
  manažérstvo kvality Management stavebníctvo construction
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Budoucnost managementu
  Hamel Gary  Breen Bill
  1. vyd.
  Praha : Management Press, 2008 . - 244 s
  ISBN 978-80-7261-188-1
  Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF0100
  Budoucnost managementu

  kniha

 4. Úvod do podnikania a manažmentu
  Papulová Emília  a kol.
  Bratislava : KARTPRINT, 2006 . - 248 s
  ISBN 80-88870-59-3
  podnikanie lexikony Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Manažment kvality : Ekonomické aspekty
  Leščišin Michal 
  1.vyd.
  Bratislava : Ekonóm, 2001 . - 225 s
  ISBN 80-225-1340-7
  kvalita Management manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF2100
  kniha

  kniha

 6. Celostný manažment : Piliere kompetentnosti v riadení
  Porvazník Ján 
  Bratislava : Sprint, 1999 . - 493 s
  ISBN 80-88848-36-9
  Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  SJF1000
  MTF0110
  kniha

  kniha

 7. Stratégia distribučnej politiky a manažment : Štruktúra, priority, tendencie
  Daňo Ferdinand  Richterová Kornélia
  Bratislava : Sprint, 1997 . - 191 s
  ISBN 80-88848-14-8
  Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Modely rozhodování v ekonomii a managementu / [aut.]Paul Milgrom, John Roberts; Z amer. Zdeněk Šlehofr
  Milgrom Paul  Roberts John Šlehofr Zdeněk (prekl.)
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1997 . - 822 s
  ISBN 80-7169-411-8
  ekonómia modely rozhodovania Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 9. Řízení lidských zdrojů : Základy moderní personalistiky
  Koubek Josef 
  2. vyd.
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 1997 . - 350 s
  ISBN 80-85943-51-4
  Management
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Kvantitatívne metódy pre manažerov : Základy operačného výskumu / [aut.]Zlatica Ivaničová, Ivan Brezina
  Brezina Ivan  Ivaničová Zlatica
  1.vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 1997 . - 250 s
  ISBN 80-88715-32-6
  Management výskum operačný
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha