Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisícročia : Zborník vedeckých prác. 5.Sekcia: Manažovanie pre úspešné podnikanie : Konf. Košice. 25.a 26.9.1997
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1997 . - 284 s
  ISBN 80-88896-00-2
  Management podnikania zborníky podnikanie Management
  zborník (príspevkov)
  (7) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 2. CO-MAT-TECH 96 : 4.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Sekcia 2: management priemyselných podnikov, inžinierstvo kvality produkcie, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  Rešetová Kvetoslava (zost.) ; M9300 
  1.vyd.
  Bratislava,Trnava : STU v Bratislave, 1996 . - 346 s
  ISBN 80-227-0901-8
  Management zborníky Informatika aplikovaná
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (24) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 3. CO-MAT-TECH 95 : 3.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Sekcia: Management priemyselných podnikov, inžinierstvo kvality produkcie, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  Rešetová Kvetoslava (zost.) ; M9300 
  1.vyd.
  Trnava : STU v Bratislave, 1995 . - 229 s
  Management zborníky Informatika aplikovaná
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (22) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 4. CO MAT TECH 94. Konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.sekcia: management priemyselných podnikov, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, inžinierstvo kvality produkcie, inžinierska pedagogika, environmentalistika : Konf. Trnava. 27.-28.10.1994
  Rešetová Kvetoslava (zost.) ; M9300 
  1.vyd.
  Trnava : STU v Bratislave, 1994 . - 315 s
  Management zborníky Informatika aplikovaná
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (35) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 5. CO MAT TECH 93. Konferencia s medzinárodnou účasťou : 2.sekcia: kvalita produkcie,management priemyselných podnikov,aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, inžinierska pedagogika a environmentalistika : Konf. Trnava. 26.-27.10.1993
  Rešetová Kvetoslava (zost.) ; M9300 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 142 s
  Management zborníky Informatika aplikovaná
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (16) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2110
  kniha

  kniha