Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh riadiacich úloh pre polohovanie servomotora s remeňovým pohonom SMC
  Dananaiová Barbora ; M  Ružarovský Roman (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 99s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99215
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Riadenie zákazkovej výroby v strojárskej firme
  Tylková Júlia ; J  Morávek Ivan (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85168
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia procesov projektu reklamnej kampane v call-centre
  Mucha Martin ; E  Blaho Michal (škol.) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 79 s CD-ROOM
  Cybernetics Management optimalizácia CRM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81960
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Polyfunkčný objekt s prevládajúcou funkciou bývania – bývanie pre zamestnancov firmy Samsung
  Bašista Branislav ; A  Ferianc Dušan (škol.) ; A1110
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra architecture Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84448 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9D0AE42328C4C1CC3B2F293B2253
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na strednej škole : Diplomová práca
  Boško Miroslav  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  efficiency Management quality riadenie vyučovací proces manažment kvalita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67908
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na zavedenie "pull princípu" vo výrobnom systéme v podniku Hella Innenleuchten-Systeme Bratislava, s. r. o. : Diplomová práca
  Hyžová Marieta  Drahňovský Juraj (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  Management material flow materiálový tok zásoby riadenie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67881
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Informačno-riadiaci systém polyfunkčnej budovy : Diplomová práca
  Zacharčok Jozef  Gese Augustín (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 94 s., CD-ROM
  Management PLC riadenie PLC polyfunkčný objekt aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74984
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh možností využitia analýzy nákladov v riadení podniku FREMACH TRNAVA, s.r.o. : Diplomová práca
  Fülemitsová Petra  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 88 s., CD-ROM
  analysis costs Management riadenie analýza náklady priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67901
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Juríček Tomáš  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  employees Management education education vzdelávanie manažment hodnotenie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67834
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh racionalizácie procesov riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku ATTRACT TOUR, s.r.o. : Diplomová práca
  Bogárová Tünde  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 76 s., CD-ROM
  customer Management CRM zákazník riadenie CRM priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66945
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha