Výsledky vyhľadávania

 1. MTM - logistika. Efektívny nástroj pre analýzu materiálového toku
  Beňo Rastislav ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 26 (2013), s.online, s.[50-54]
  MTM-logistics materiálový tok
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Časová analýza materiálového toku prostredníctvom metódy vopred stanovených časov - príspevok k uplatneniu spoločensky zodpovedného podnikania na úrovni priemyselnej výroby
  Beňo Rastislav ; M4000  Šmida Ľubomír ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Výkonnosť podniku . Roč. 2, č. 2 (2012), s.20-31
  materiálový tok ergonómia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok