Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Kulišková Petra ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management riadenie ľudských zdrojov hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102462
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a. s.
  Hlúchová Daša ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personálny manažment pracovný výkon hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95220
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
  Bálintová Miriam ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62040
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Kašníková Kristína ; M4000  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 66 s., CD-ROM
  ľudské zdroje hodnotenie zamestnancov human resources priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62006
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení k zlepšeniu hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Topoľská Veronika  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  evaluation of employees hodnotenie zamestnancov spokojnosť zamestnancov kritériá hodnotenia výkon personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62082
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Alakšová Diana  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  hodnotenie zamestnancov ľudské zdroje kritériá hodnotenia evaluative criteria priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62039
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie a vzdelávanie zamestnancov v podniku Železiarne Podbrezová, a. s. : Bakalárska práca
  Skalošová Dominika  Žitňanský Michal (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 51 s., CD-ROM
  evaluation of employees vzdelávanie zamestnancov pracovný výkon hodnotenie zamestnancov personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57915
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Šlambora Tomáš  Seidlová Eva (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46933
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku DUSLO a.s. Šaľa
  Dvorská Monika  Balažovjech Michal (škol.) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  evaluation of employees personálny manažment zamestnanec hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46981
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha