Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie zamestnanca v moderne riadenej organizácii
  Kotradyová Katarína  Černá Ľubica ; M4000
  Periodica Academica . Roč. V, č. 2 (2010), s.131-137
  hodnotenie zamestnancov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Možnosti a postup poznávania zamestnancov v procese ich hodnotenia
  Sablik Jozef ; M4000  Ondrušková Otília ; M190
  Invence - inovace - investice : . s.189-193
  hodnotenie zamestnancov ľudské zdroje
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok