Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia manažérstva kvality ako forma motivácie pracovníkov k zlepšovaniu činnosti v organizácii. Application of quality management as a way of employes motivation to the process improvement in the organisation
  Paulová Iveta ; M300 
  Manažment ľudského potenciálu v podniku : . s.248-251
  manažérstvo kvality motivácia zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Formovanie pozitívnej firemnej kultúry pre zabezpečenie vyššej motivácie zamestnancov. Positive corporate culture forming for more motivation indemnity of the employees
  Šramová Petra ; M190 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku . s.405-408
  firemná kultúra motivácia zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Formovanie pozitívnej firemnej kultúry pre zabezpečenie vyššej motivácie zamestnancov k prepracovaným výkonom. Making positive organization culture for better employee`s motivation to work performance
  Šramová Petra ; M190 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.537-540
  firemná kultúra motivácia zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok