Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok
  Gregorová Jana ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 33-34
  európske kultúrne dedičstvo ekológia obnova pamiatok metodické projektovanie
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Cyklotrasy dnes a s výhľadom do budúcnosti
  Gabona Daniel  Briatka Peter ; 010270 Olšová Jana ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 51-52
  cyklotrasy cykloturistika ekológia rozvoj investície bike trails biking ecology development investments
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Ekologický prístup v systémoch rapid prototyping
  Beniak Juraj ; J0070  Križan Peter ; J0070 Matúš Miloš ; J0070
  TOP 2014. Technika ochrany prostredia : . s. 21-26
  ekológia Rapid Prototyping
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Tepelná ochrana rodinného domu
  Chmúrny Ivan ; V180 
  Dom na 3E : . s.28-38
  ecology ekológia energia energy tepelná ochrana thermal protection
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Stabilised earthen walls
  Mikulášik Michal ; V180  Žilinský Juraj ; V180
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.308-311
  architecture architektúra ecology ekológia hlinené stavby
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Príspevok k zvýšeniu nízkoenergetického myslenia na Slovensku
  Pribylinec Pavol ; V181 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  ecology ekológia low-energy building nízkoenergetická budova prieskum survey
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Ekologické izolačné materiály vyrábané na báze organického a anorganického odpadu.
  Ledererová Miriam ; V260 
  Stavebné hmoty . Roč. 8, č. 4-5 (2012), s.38-40
  ecology ekológia glass sklo
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Environmental Assessment of Buildings / Ökologische Bilanzierung von Gebäuden
  Rabenseifer Roman ; V180 
  Österreichische Ingenieur- und Architekten-Zeitschrift . 157.Jahrg., Heft 7-12 (2012), s.233-236
  budova building ecological aspects ekológia environmental evaluation životné prostredie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Altenatívne formy pracovného prostredia.
  Vinárčiková Jana ; A5150 
  Zdravé domy - zdravý interiér 2011. Healthy Houses - Healthy Interior 2011. [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  ekológia inovatívny pracovné prostredie alternatívne formy
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 10. Ecological Aspects of Sludge Disposal in Slovakia (abstract)
  Mahríková Ivana ; V280 
  Geo-ecological monitoring and Risk of Administrative Region : . s.43-44
  ecology ekológia kal sludge sludge disposal zneškodňovanie kalov
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok