Výsledky vyhľadávania

 1. Investičný controlling vo firme VETROPACK Nemšová s.r.o.
  Chlebanová Michaela ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises controlling controlling financial analysis controlling controlling finančná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103600
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Návrh implementácie controllingu pracovného kapitálu v podniku COOP SERVIS spol. s r. o., Nové Zámky
  Csongrádyová Gabriela  Baran Dušan (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial analysis controlling controlling finančná analýza controlling controlling
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90393
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh optimalizácie hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku PFS, a.s.
  Melicherová Veronika  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management performance financial analysis výkonnosť finančné ukazovatele finančná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90543
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh a posúdenie alternatív financovania projektu vo výrobnom podniku
  Jurkovičová Veronika  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises projektový tím finančná analýza kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94706
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Finančná analýza a posúdenie finančnej stability podniku
  Kocúriková Denisa  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises finančná analýza kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95028
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Controlling – predpoklady uplatnenia, kontext tvorby a faktory úspechu zavedenia vo firme
  Geletová Jana ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises financial analysis controlling finančná analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85357
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh možností využitia výstupov účtovníctva v riadení podniku ZF SACHS Slovakia a.s., Trnava
  Šimončičová Hana  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 86 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management finančná analýza účtovná závierka informačné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84352
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh optimalizácie modelu finančného plánovania v podniku AGROPARTNER spol. s r.o., Plavecké Podhradie : Diplomová práca
  Blažíček Štefan  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 82 s., CD-ROM
  finančná analýza finančný plán finančné plánovanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68054
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh systému využitia finančnej analýzy vo finančnom riadení podniku Púchovský mäsový priemysel, a.s. : Diplomová práca
  Beluský Martin ; M4000  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 85 s., CD-ROM
  software support financial analysis finančná analýza softvérová podpora finančné riadenie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66888
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh optimalizácie finančnej stability podniku Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová
  Švantnerová Ľubica  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  finančná analýza financial analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63270
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha