Výsledky vyhľadávania

 1. Základní přehled využívaní finanční a ekonomické analýzy v podnicích z odvětví kovovýroba, hutnictví a strojírenství operujících ve Slovenské republice / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan  Pastýr Andrej ; 064000
  Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : . S.10-18
  finančná analýza pomerové ukazovatele predikčné modely
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie finančno-ekonomickej analýzy v priemyselných podnikoch v odvetví kovovýroba, hutníctvo a strojárstvo pôsobiace v Slovenskej republike / aut. Andrej Pastýr, Dušan Baran
  Pastýr Andrej ; 064000  Baran Dušan ; 064000
  Fórum manažéra . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 49-61
  finančná analýza
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Finančná analýza v podmienkach skupiny podnikov holdingového typu / aut. Jana Šnircová
  Šnircová Jana ; 064000 
  Finančno-ekonomická analýza podniku . S. 157-208
  finančná analýza holding
  kapitola(článok) z dokumentu
  ACD - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Uplatnenie finančnej analýzy vo verejnej správe
  Majerník Milan ; R2020  Majerník Štefan ; M4000
  Manažment podnikania a vecí verejných : . s.366-372
  village urban area financial analysis finančná analýza
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Application of financial analysis in the company on crisis control : .
  Majerník Milan ; R2020 
  Aktuálne otázky ekonomických a humanitných vied ´10. Actual Questions of Economic and Human Sciences ´10 : . s.217-224
  crisis financial analysis finančná analýza kríza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Finančná analýza a finančná kríza
  Majerník Milan ; R2020  Majerník Štefan
  Personálny manažment - trendy na trhu práce v kontexte hospodárskej krízy : . s.196-200
  finančná analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv prezentovania účtovnej závierky podľa IAS/IFRS na finančnú analýzu
  Šnircová Jana ; M4000 
  Nové trendy vo finančnom riadení malých a stredných podnikov :
  účtovná závierka finančná analýza
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Zdroje informácií pre finančnú analýzu a porovnávanie nameraných údajov
  Olejník Pavol ; R2020 
  Vedecké listy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - Katedry manažmentu . Roč. 4, č. 01-02 (2008), s.41-47
  finančná analýza
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Finančná analýza vo finančnom riadení podniku
  Horváthová Silvia ; M4000  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190
  Nové trendy v manažmente : . s.213-219
  finančná analýza riadenie podniku
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Intention of company financial/economic analysis implementation
  Olejník Pavol ; R2020  Horváthová Silvia ; M4000
  Business and management 2008 : . s.CD ROM
  finančná analýza predikčné modely financial analysis prediction models
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok