Výsledky vyhľadávania

 1. Cryptographic Hardware and Embedded Systems. CHES 2007 : Proceedings. 9th International Workshop, Vienna, Austria. 10.- 13. Sept. 2007 / Ed.: Paillier, P.
  Paillier Pascal (zost.)  Verbauwhede Ingrid (zost.)
  1.vyd.
  Berlin : Springer Verlag, 2007 . - 9, 468 s
  ISBN 978-3-540-74734-5
  počítačové systémy implementácia počítačových systémov počítačové systémy pracujúce v reálnom čase spracovanie v reálnom čase ASR
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. ŠVOČ 2004. Sekcia: Informatika. Počítačové systémy a siete : Zborník fakultnej prehliadky prác. Bratislava, 28. apr. 2004
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2004 . - preruš.str
  počítačové systémy počítačové siete
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. CompSysTech 2003. Proceedings of the International conference on computer systems and technologies (e-Learning) : Sofia, Bulgaria 19.- 20. June 2003
  1.vyd.
  Sofia : Bulgarian Union of Automation and Informaticsunion, 2003 . - preruš. str
  ISBN 954-9641-33-3
  počítačové systémy architektúra počítačov riadiace počítače CAD CASE dátabázové systémy
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Electronic computers and informatics 2002 : Proceedings of the fifth international scientific conference. Košice-Herľany, Slovakia. 10.- 11. Oct. 2002 / Zost. Jelšina, M. a kol.
  Jelšina Milan (zost.)  Hudák Štefan (zost.) Kollár Ján (zost.)
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002 . - 358 s
  ISBN 80-7099-879-2
  počítačové systémy počítačová grafika programovanie modelovanie dátabázové systémy
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 5. CompSysTech 2002. Proceedings of the International conference on computer systems and technologies (e-Learning) : Sofia, Bulgaria 20.- 21. June 2002 / Edit. B, Rachev, A. Smrikarov
  Rachev Boris (zost.)  Smrikarov Angel (zost.)
  1.vyd.
  Sofia : Bulgarian Union of Automation and Informaticsunion, 2002 . - preruš. str
  ISBN 954-9641-28-7
  počítačové systémy architektúra počítačov riadiace počítače CAD CASE dátabázové systémy
  zborník
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 6. SOFSEM 2002. Theory and practice of informatics : 29th conference. Milovy, Czech Republic. 22.- 29. Nov. 2002 / Zost.: Grosky, W.I., Plášil, F.
  Grosky William I. (zost.)  Plášil František (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2002 . - 287 s
  ISBN 3-540-00145-X
  softvérové inžinierstvo počítačové systémy programovanie
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0110
  kniha

  kniha

 7. Computing anticipatory systems. Vol. 9. Management : CASYS 2000 Liege, Belgium. 7.- 12. Aug. 2000
  Dubois Daniel M. (zost.) 
  Liege : CHAOS, 2001 . - 404 s
  ISBN 2-9600262-2-5
  automatické riadenie počítačové systémy teória riadiacich systémov robotika neurálne siete
  zborník
  (1) - zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Computing anticipatory systems. Vol. 8. Computational : CASYS 2000 Liege, Belgium. 7.- 12. Aug. 2000
  Dubois Daniel M. (zost.) 
  Liege : CHAOS, 2001 . - 400 s
  ISBN 2-9600262-1-7
  automatické riadenie počítačové systémy teória riadiacich systémov robotika neurálne siete
  zborník
  (2) - zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Computing anticipatory systems. Vol. 10. General systems : CASYS 2000 Liege, Belgium. 7.- 12. Aug. 2000
  Dubois Daniel M. (zost.) 
  Liege : CHAOS, 2001 . - 412 s
  ISBN 2-9600262-3-3
  automatické riadenie počítačové systémy teória riadiacich systémov robotika neurálne siete
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Design, automation and test in Europe. Conference and exhibition 2001 : Proceedings. Munich, Germany. 13.- 16. March 2001
  Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2001 . - 829 s
  ISBN 0-7695-0993-2
  simulácia VHDL architektúra počítačov overovanie počítačové systémy testovanie modelovanie odolnosť počítačových systémov
  zborník
  (1) - zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha