Výsledky vyhľadávania

 1. New Methods of Computer System Design
  Csókás Erik ; I100  Čičák Pavel (škol.) ; I100
  STU v Bratislave FIIT, 2009 . - 129 s príl.
  počítačové systémy návrh systému
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia rekonfigurácie viacprocesorových systémov odolných proti poruchám : Dizertačná práca : Obh. 03.04.1997 / [aut.] Janík,Peter, Ing.; ŠKOL. Kotočová,Margaréta
  Janík Peter  Kotočová Margaréta (škol.) ; 070100
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996
  FEI ; . - 122 s Autoref.1996, 14 s
  počítačové systémy architektúra počítačov odolnosť proti poruchám FTC
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k syntéze paralelnej architektúry špecializovaného počítačového systému : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 09.04.1987 / [aut.] Fedák,řtefan, Ing.; Škol. Jenšina,Milan
  Fedák Štefan  Jenšina Milan (škol.)
  Košice : Vysoká škola technická v Košiciach, 1986 . - 98 s : príl + Autoref.1986, 21 s
  výpočtová technika počítačové systémy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha