Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie základných vlastností kamier pre zabezpečovaciu techniku
  Dunajčík Michal ; E  Kempný Milan (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 40 s
  Aplikovaná informatika kamera zabezpečovacia technika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56480
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Pasívna a aktívna protipožiarna ochrana elektrických káblov : Bakalárska práca
  Bognár Boris  Bábelová Erika (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  zabezpečovacia technika požiarna ochrana
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Environmentálne dopady hasiacich pien : Bakalárska práca
  Bacák Peter  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  zabezpečovacia technika hasiace peny toxicita hasiacich pien environmentalistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza pracovnej činnosti človeka na vybranom pracovisku : Bakalárska práca
  Bagó Marian  Vrábeľová Xénia (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  analýza rizík zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Dodržiavanie bezpečnosti práce pri manipulácii s úžitkovými vozidlami = Observance of work safety by manipulation with commercial vehicles : Bakalárska práca
  Oravec Peter  Vrábeľová Xénia (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Sledovanie bezpečnosti nosných prostriedkov výťahov v procese starnutia : Bakalárska práca
  Labai František  Bábelová Erika (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  bezpečnosť prevádzky zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Preprava a bezpečné nakladanie s technickými plynmi : Bakalárska práca
  Kollár Tomáš  Balog Karol (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 59 s príl (1 CD-ROM)
  technické plyny zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Identifikácia nebezpečenstva na vybranom zváračskom pracovisku : Bakalárska práca
  Vangel Marián  Turňová Zuzana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Špecifiká priemyselných prachov a stanovenie požiarnotechnických vlastností = Industrial dusts specifications and fire-technical attributes allocation : Bakalárska práca
  Ščepán Radovan  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  priemyselné prachy horenie samovznietenie zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Požiadavky na zistenie bezpečnosti pri výstavbe : Bakalárska práca
  Nešťák Lukáš  Slabá Ivana (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha