Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie základných vlastností kamier pre zabezpečovaciu techniku
  Dunajčík Michal ; E  Kempný Milan (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 40 s
  Aplikovaná informatika kamera zabezpečovacia technika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56480
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Špecifiká priemyselných prachov a stanovenie požiarnotechnických vlastností = Industrial dusts specifications and fire-technical attributes allocation : Bakalárska práca
  Ščepán Radovan  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  priemyselné prachy horenie samovznietenie zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Požiadavky na zistenie bezpečnosti pri výstavbe : Bakalárska práca
  Nešťák Lukáš  Slabá Ivana (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Sledovanie bezpečnosti nosných prostriedkov výťahov v procese starnutia : Bakalárska práca
  Labai František  Bábelová Erika (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  bezpečnosť prevádzky zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Dodržiavanie bezpečnosti práce pri manipulácii s úžitkovými vozidlami = Observance of work safety by manipulation with commercial vehicles : Bakalárska práca
  Oravec Peter  Vrábeľová Xénia (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Preprava a bezpečné nakladanie s technickými plynmi : Bakalárska práca
  Kollár Tomáš  Balog Karol (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 59 s príl (1 CD-ROM)
  technické plyny zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Bezpečné prevádzkovanie tlakových a plynových zariadení v kotolni : Bakalárska práca
  Klačová Tatiana  Balog Karol (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 111 s 1 CD-ROM
  analýza bezpečnosti zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Posúdenie rizikových faktorov pri práci s počítačom na vybranom pracovisku = Considering risk factors of working with computers at chosen workplace : Bakalárska práca
  Čerkes Tomáš  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Využitie informačných technológií na informovanie zamestnancov o možných nebezpečenstvách pri práci = Utilization of information technologies to inform employees about possible dangerous during work : Bakalárska práca
  Božíková Ivana  Sabo Milan (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 45 s príl (1 CD-ROM)
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza nebezpečenstiev a hodnotenie rizík vybraných profesií podnikateľského subjektu : Bakalárska práca
  Križan Martin  Sabo Milan (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  zabezpečovacia technika analýza bezpečnosti
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha