Výsledky vyhľadávania

 1. Dopravné stavby[elektronický zdroj]
  Bačová Katarína ; V120 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 135 s (CD-ROM)
  ISBN 978-80-227-3610-7
  železničné stavby stavba letísk cestné stavby diagnostika railway structures airport construction road structures diagnostics deteriorations
  video - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha