Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv parametrov depozície na štruktúrne a mechanické vlastnosti povlakov TiCrN / aut. Martin Sahul, Miroslav Sahul, Marián Haršáni, Paulína Zacková, Ľubomír Čaplovič, Viktoria Matveeva, Miroslav Béger
  Sahul Martin ; M1000  Sahul Miroslav ; M3000 Haršáni Marián ; M1000 Zacková Paulína ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000 Matveeva Viktoria Béger Miroslav
  Vrstvy a povlaky 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  povlaky
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Korózna odolnosť povlakov deponovaných pomocou PVD a PACVD metódy / aut. Miroslav Béger, Jozef Sondor, Martin Kusý, Martin Babinec, Martin Sahul, Paulína Zacková
  Béger Miroslav  Sondor Jozef Kusý Martin ; M1000 Babinec Martin ; M1000 Sahul Martin ; M1000 Zacková Paulína ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2015 : . CD-ROM, [15] s.
  povlaky
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Vplyv vybraných typov povlakov na životnosť elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov / aut. Peter Jaško, Pavol Sejč, Peter Baksa
  Jaško Peter ; J0050  Sejč Pavol ; J280 Baksa Peter ; J0050
  Zváranie - Svařování : . Roč. 63, č. 11-12 (2014), s. 239-245
  povlaky bodové odporové zváranie resistance spot welding
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vplyv tlaku a dodatočných plynov na tvrdosť W-C povlakov pripravovaných DC magnetrónovým naprašovaním
  Hviščová Petra  Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Lattová Anna
  SEMDOK 2013 : . s.162-166
  povlaky naprašovanie
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zvýšenie životnosti lemovacích hláv použitím povlakov TiN/ZrN + Movic deponovaných katódovým oblúkovým naparovaním a magnetronovým naprašovaním
  Sondor Jozef  Béger Miroslav Čaplovič Ľubomír ; M1000 Sahul Martin ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[10]
  povlaky naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Porovnanie nanotvrdosti a trenia povlakov na báze WC a CrN
  Hviščová Petra  Novák Michal ; M1000 Lofaj František ; M1000
  Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov : . s.32-34
  povlaky
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Rozličné indentačné podmienky a ich vplyv na hĺbkové profily nanotvrdosti tenkých W-C povlakov
  Novák Michal ; M1000  Lofaj František ; M1000 Hviščová Petra
  Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov : . s.53-56
  nanotvrdosť povlaky
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Inštrumentovaná indentácia tvrdých tenkých povlakov na báze W-C
  Novák Michal ; M1000  Lofaj František ; M1000 Hviščová Petra
  SEMDOK 2013 : . s.140-145
  povlaky indentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv parametrov naparovania na vybrané vlastnosti povlaku AlTiN
  Zacková Paulína ; M1000  Sahul Martin ; M1000 Béger Miroslav Čaplovič Ľubomír ; M1000 Sondor Jozef
  Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[6]
  naparovanie povlaky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analýza vybraných typov supertvrdých povlakov vyhotovených procesom LARC
  Sahul Martin ; M1000  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Kusý Martin ; M1000 Sondor Jozef
  Hutnické listy . Roč. 65, č. 2 (2012), s.47-51
  povlaky analýza povlakov
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok