Výsledky vyhľadávania

 1. Optimalizácia riadenia križovatiek
  Sméja Tomáš ; E  Rosinová Danica (škol.) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 17.07.2014 ; Študijný program : 77 . - 45 s DVD
  Industrial Informatics control optimization optimalizácia križovatka riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81677
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Optimalizácia podpier nosníka
  Gajdošík Marek ; J  Garan Martin (škol.) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics optimization beam podpery optimalizácia nosník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107858
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia výberu parametrov pre IDS
  Kraslan Mário ; E  Marček Stanislav (škol.) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 29 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics data mining optimization dolovanie dát
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88662
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku ZF Sachs Slovakia a. s., Trnava
  Mrvová Diana ; M  Šefčíková Miriam (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 59s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management inventory management optimization inventory skladové hospodárstvo skladovanie zásoby optimalizácia riadenie zásob
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87310
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Optimalizácia výroby a skladovania vo firme IAC Group (Slovakia) s.r.o.
  Lazar David ; J  Jerz Vladimír (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management simulation optimization výrobný proces simulácia optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83353
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Redukcia Binárnych rozhodovacích diagramov
  Kohútka Lukáš ; I  Pištek Peter (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 78 s príl.
  Computer and Communication Systems and Networks optimization optimalizácia multiplexor počítačové a komunikačné systémy a siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77823
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Štúdium vhodnosti umelých svetov ako podpory v optimalizácii
  Soós Daniel ; I300  Chalupa David (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 43 s príl.
  informatika Informatics optimization sociálny hmyz optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65289
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. Model železničnej dopravy a optimalizácia jej prevádzky
  Rybanský Ivan ; E  Sekaj Ivan (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 41 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics optimization optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78072
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Optimalizácia vnútorných dátových štruktúr grafovej databázy SGDB
  Mészáros Michal ; I  Ciglan Marek (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 37 s príl.
  informatika Informatics optimization dátové štruktúry optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77715
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 10. Návrh lietajúceho mobilného robota typu Quadrokopter
  Lietavec Lukáš ; E  Kostroš Juraj (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 47 s CD-ROOM
  Industrial Informatics optimization modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78237
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha