Výsledky vyhľadávania

 1. Výtvarná geometrie plus : Geometrická gramatika (nejen) pro designéry / aut. František Crhák
  Crhák František 
  1. vydanie
  Brno : Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2012 . - 186 s.
  ISBN 978-80-214-3767-8
  geometria design geometria vo výtvarnom umení geometria kriviek príručka
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3000
  Výtvarná geometrie plus

  kniha

 2. The geometry of physics : An introduction
  Frankel Theodore 
  2nd Ed
  Cambridge : Cambridge University Press, 2004 . - 694 s
  ISBN 0-521-53927-7
  topológia geometria fyzika matematická fyzika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  MTF1000
  kniha

  kniha

 3. Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU
  Kissová Magdaléna 
  3.opr.vyd.
  Praha : Sobotáles, 2000 . - 87 s
  ISBN 80-901684-7-7
  kreslenie technické výkresy stavebné náčrty geometria telesá materiály dlažby Dlaždice kótovanie Normy technické
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 4. The geometry of physics : An introduction
  Frankel Theodore 
  Cambridge : Cambridge University Press, 1997 . - 654 s
  ISBN 0-521-38334-X
  topológia geometria fyzika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Constructional Geometry I
  Velichová Daniela ; J210 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1996 . - 81 s
  geometria
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF6000
  kniha

  kniha

 6. Geometria 2 : Pre študentov matematiky učiteľského štúdia na univerzitách a pedagogických fakultách
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987 . - 277 s
  geometria
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Geometria 1 : Pre študentov matematiky učiteľského štúdia na univerzitách a pedagogických fakultách
  Hejný Milan  Zaťko Valent Kršňák Pavel
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985 . - 362 s
  geometria
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha