Výsledky vyhľadávania

 1. Herná umelá inteligencia založená na multiagentovom prístupe
  Ferenčík Alexander ; I  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics strategy stratégia multiagentový systém umelá inteligencia strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87868
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Stratégie vysokovýkonového obrábania
  Žáček Michal ; M  Kováč Martin (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 174 . - 50s CD
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies strategy machines nástroj vysokorýchlostné obrábanie stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87682
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Plánovanie marketingovej stratégie v priemyselnom podniku s ohľadom na informačnú bezpečnosť
  Hammel Marián ; M  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing strategy planning informačná bezpečnosť stratégia plánovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79002
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Využitie nástroja Balanced Scorecard v manažérstve kvality
  Klvačová Simona ; J  Sobota Samuel (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management strategy strategické ciele stratégia Balanced Scorecard výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83152
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na optimalizáciu uplatňovania prvkov strategického plánovania v priemyselnom podniku
  Žigová Martina ; M  Vaňová Jaromíra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 56s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management evaluation analysis strategy planning zhodnotenie návrh stratégia plánovanie analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66592
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. kniha

  kniha

 7. Návrh odporúčaní pre uplatňovanie princípov učiacej sa organizácie pri riadení priemyselných podnikov v SR
  Beňová Natália  Babeľová Ivana (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  learning organization education strategy princípy organizácia vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52085
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. PHSRO, zadanie a koncept riešenia ÚPN obce Bojnice
  Marošová Kristína  Dagmar (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010
  priestorové plánovanie Spatial Planning spatial development strategy stratégia priestorový rozvoj územný plán mesto
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie procesného riadenia v podniku HES - COMGEO spol. s r. o., Banská Bystrica
  Dočkal Ján  Rybanský Rudolf (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  plánovanie riadenie strategy process management planning process Management procesné riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52353
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie marketingových nástrojov na zvyšovanie predaja výrobkov (Applying of marketing-mix tools to product sale im-provement.)[CD-ROM] : bakalárska práca
  Alazemi Husain H.A.A.F. ; J0070  Hekelová Edita (xxx) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 35 s
  marketing marketingové nástroje marketing tools strategy stratégia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha