Výsledky vyhľadávania

 1. Návrhy na zmiernenie dopadov externalizácie nákladov na ekonomiku TOPOS Tovarníky, a.s. v kontexte so stratégiou SZP : Diplomová práca
  Božiková Lucia ; M4000  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 85 s., CD-ROM
  malé a stredné podniky priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67131
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vývoj a financovanie malých a stredných výrobných podnikov na Slovensku
  Beňadik František ; J0030  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises financovanie malé a stredné podniky finančné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74392
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Analýza a podpora malých a stredných podnikov na Slovensku
  Jurkáčková Hana ; J0070  Součková Ingrid (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  malé a stredné podniky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74365
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Návrh vzniku a pôsobenia klastrov pre rozvoj budovania malých a stredných podnikov na Slovensku
  Urban Filip  Halada Peter (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  malé a stredné podniky inovácie small and medium enterprises cluster innovation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54423
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh modelu vyhodnocovania efektívnosti podnikania malých a stredných podnikov = Suggestion of model to evaluate efficiency of business for small and medium companies : Diplomová práca
  Pažitná Lenka  Bestvina Rudolf (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 72 s Prílohy, 1 CD-ROM
  malé a stredné podniky efektívnosť
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Inovatívne (Digitalizované)malé a stredné podniky na európskej regionálnej báze. (Innovative (Digital) Small and Medium Enterprises on european regional base) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Hlatká Michaela ; J120  Valčuha Štefan (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 100 s
  malé a stredné podniky virtuálna organizácia PLM systémy small and medium enterprises Virtual organization
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha