Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
  Krajčovičová Dominika ; M  Ladvenicová Katarína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 76s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant efficiency motivation system efektívnosť systém motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87557
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Moderné spôsoby spaľovania v zážihových motoroch
  Goga Boris ; J  Petrák Peter (škol.) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines efficiency combustion internal combustion engine zážihový motor spaľovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104288
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Zvyšovanie účinnosti fotovoltických kolektorov konvektívnym chladením
  Fukasová Beáta ; J  Masaryk Michal (škol.) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering efficiency chimney chimney cooling system komín chladiaci systém účinnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113358
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Výkonové zosilňovače pre audiosignály
  Lipka Gabriel ; E  Podhoranský Peter (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 48 s CD-ROOM
  Telekomunikácie Telecommunications efficiency účinnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57152
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie efektivity ľudskej práce a ergonómie na vybranom montážnom pracovisku v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Maliková Dominika ; M  Beňo Rastislav (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management ergonomics efficiency assembly montáž efektivita ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102457
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zefektívnenie údržbársko-opravárenského procesu na úseku Elektroautomatizácie v podniku SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.
  Kachnič Ivan ; M  Drahňovský Juraj (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management reliability efficiency maintenance údržba spoľahlivosť efektivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79378
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh vzduchového chladiča fotovoltaického kolektora
  Gažík Richard ; J  Mlynár Peter (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering efficiency cooling solar cell účinnosť chladenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82407
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Zvyšovanie účinnosti fotovoltických panelov vodným chladením
  Baniar Matúš ; J  Masaryk Michal (škol.) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering efficiency cooling fotovoltika chladenie účinnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82202
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Zvýšenie efektívnosti výroby kľukového hriadeľa vo firme Secop s.r.o.
  Poliaková Mária ; J  Ondruška Juraj (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management efficiency quality kvalita spôsobilosť efektivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74043
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Hodnotenie účinnosti necertifikovaného systému manažérstva kvality v sektore služieb
  Guliš Ivan ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management efficiency účinnosť služby manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95335
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha