Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie efektívnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách
  Skalík Lukáš ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.912-918
  components efektívnosť energetická energy efficiency komponenty solar energy solárna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Energetická efektívnosť pri rekonštrukciách verejného osvetlenia
  Gašparovský Dionýz ; E020 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 13, č. 1 (2007), s.6-9
  verejné osvetlenie efektívnosť energetická
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Energetická efektívnosť pri revitalizácii panelových bytových domov
  Lavrinčíková Dagmar ; A4140 
  Zdravé domy 2005 = Healthy Houses 2005 : . , s.199-204
  revitalizácia efektívnosť energetická
  zborník (príspevkov)
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok