Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv parametrov zvárania Mg zliatiny AZ 61 laserom na kvalitu zvarových spojov
  Ponca Michal ; M  Sahul Miroslav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 98s CD
  disk laser welding magnesium laser laser zváranie diskový laser Minitab laser laser horčík
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99549
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zváranie tenkých pozinkovaných oceľových plechov laserom
  Mészároš Daniel  Kovačócy Pavel (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 76s CD
  welding welding parameters penetration laser welding laser laser parametre zvárania pozinkovaný plech laser laser zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99770
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Zváranie horčíkovej zliatiny AZ61 diskovým laserom
  Kákoš Juraj ; M  Kovačócy Pavel (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 91s CD
  magnesium alloy laser welding welding laserové zváranie zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99560
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Stanovenie deformácie tupých zvarových spojov s využitím 3D skenovania
  Špányi Marcel ; M  Marônek Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 77s CD
  welding 3D scanning 3D skenovanie deformácie zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99741
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Štúdium vplyvu parametrov procesu zvárania na výslednú kvalitu laserových zvarových spojov tenkostennej austenitickej koróziivzdornej ocele AISI 316L
  Masaryková Radka ; M  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 91s CD
  welding austenitic stainless steel zváranie DOE
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99650
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza zvarových spojov Mg zliatiny s prísadou prvkov vzácnych zemín vyhotovených laserom
  Jagerčík Michal  Sahul Miroslav (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 669 . - 75s CD
  welding rare earth elements zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80803
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnostné požiadavky pre zváračské pracoviská vo firme Pivot & Qari, spol. s r.o.
  Kaiser Peter ; M  Szabová Zuzana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 74s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk risk assessment welding safety riziko posudzovanie rizika bezpečnosť zváranie bezpečnostné požiadavky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98540
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Zváranie Mg zliatin metódou FSW
  Urminský Ján ; M3000  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  quality control magnesium alloy friction stir welding welding zváranie kontrola kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91069
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Zváranie vybraných Al zliatin laserom
  Kudlej Martin  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  disk laser welding diskový laser zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80936
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vplyv ochrannej atmosféry na kvalitu laserových zvarov titánu
  Bučko Andrej  Kovačócy Pavel (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  welding laser beam titán ochranná atmosféra laserové zvary zváranie laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80883
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha