Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza potreby závlah pomocou štatistických a simulačných metód
  Lábodiová Diana ; V  Čistý Milan (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning precipitation zrážky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100608
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vývoja meteorologických prvkov vo vybranom regióne Slovenska
  Derzsiová Adriana ; V  Danáčová Michaela (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering air temperature precipitation teplota vzduchu zrážky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100485
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Štúdium koróznej odolnosti vysokolegovaných Cr-Mn-N austenitických ocelí po izotermickej expozícii
  Múčka Roman ; M  Dománková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 65s CD
  Materials Engineering precipitation corrosion korózia precipitácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99688
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv vysoko-teplotnej expozície na charakter mikroštruktúry Cr-Ni austenitickej koróziivzdornej ocele
  Borko Pavol ; M  Dománková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 667 . - 54s CD
  Materials Engineering precipitation austenitic stainless steel precipitácia medzikryštálová korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99679
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Štúdium precipitácie v CrMn austenitickej koróziivzdornej oceli s vysokým obsahom dusíka
  Slatkovský Ivan ; M1000  Dománková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Materials Engineering precipitation aktivačná energia precipitácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90875
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Mechanické vlastnosti výliskov z hliníkových zliatin pripravené rýchlym zachladením taveniny
  Lovaš Martin  Čavojský Miroslav (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering precipitation mechanical properties rapid solidification mechanické vlastnosti štruktúrna stabilita precipitácia hliníkové zliatiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90901
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Porovnanie nepriamych odhadov návrhových krátkodobých úhrnov zrážok podľa viacerých metodík
  Mihalik Erika  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  simple scaling precipitation zrážky jednoduché škálovanie zrážok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94217
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Optimalizácia creepoveho správania novo vyvýjaných 9%Cr žiarupevných zváracích materiálov pre použitie pri zvýšených teplotách
  Vachálek Tomáš ; J  Iždinská Zita (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials precipitation precipitácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86399
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Vplyv izotermického žíhania na charakter precipitácie v Cr-Ni austenitickej koróziivzdornej oceli
  Šemnický Radek ; M  Dománková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 57 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering precipitation austenitic steel precipitácia spektrometria austenitická oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90938
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Identifikácia sekundárne vylúčených fáz v Cr-Mn-N oceli po teplotných expozíciách
  Ondruška Michal ; M3000  Dománková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012 . - 71s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering corrosion precipitation koróziivzdorné ocele korózna odolnosť precipitácia korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79809
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha